Ďakujeme za Vašu objednávku.

Ak ste zadali možnosť doručenia knihy prostredníctvom Slovenskej pošty, žiadame Vás, aby ste v lehote 7 dní uhradili celkovú kúpnu cenu vo výške 0 na nasledovný účet:

IBAN: SK72 0900 0000 0051 4957 7193
SWIFT: GIBASKBX

Do poznámky, prosím, uveďte:

meno, priezvisko, miesto bydliska a telefónne číslo.

Daňový doklad o úhrade kúpnej ceny Vám bude zaslaný spolu s knihou.

O odoslaní objednávky Vás budeme informovať prostredníctvom SMS na telefónne číslo, ktoré ste
uviedli v objednávkovom formulári.

Ak ste zadali možnosť osobného odberu, budeme Vás kontaktovať za účelom upresnenia času
a miesta prevzatia Vašej objednávky.

Kontakt

Lucia Baťová
Autorka
batovalucka@gmail.com